Odredbe i uvjeti

Uvod

Sljedeći uvjeti ("Uvjeti") pravni su sporazum između vas ("vi", "vaš") i SumUp EU Payments UAB ("SumUp", "mi", "naš" ili "mi") koji uređuje vašu upotrebu naše usluge obrade plaćanja i ostalih usluga, naše mobilne aplikacije („Aplikacija“) i bilo koje verzije naših uređaja za prihvat kartica („Terminal“) (zajedno „Usluge“).

SumUp EU Payments UAB je ovlašten od institucije Bank of Lithuania kao institucija za elektronički novac (licencija br. 56, izdana 27. kolovoza 2019.). Matični broj poslovnog subjekta: 305074395.

Središnje banke Litve ovlastila je SumUp EU Payments UAB kao instituciju za elektronički novac (licenca br. 56, izdana 27. kolovoza 2019.). Licenca institucije za elektronički novac koja je izdana SumUpu objavljena je na službenom web-mjestu Banke Litve i može se pronaći na sljedećim poveznicama:

Na engleskom: https://www.lb.lt/en/frd/view_license?id=1879

Na litvanskom: https://www.lb.lt/lt/frd-licencijos/view_license?id=1879

SumUp nalazi se na javnom popisu „Institucije za elektronički novac s licencom institucije za elektronički novac“ kojim upravlja Banka Litve, a objavljen je na službenom web-mjestu Banke Litve. Popis se može pronaći na poveznici https://www.lb.lt/en/sfi-financial-market-participants?ff=1&market=1&type%5B%5D=7&business_form%5B%5D=32

Aktivnosti SumUpa nadzire Banka Litve koja se nalazi u Aveniji Gedimino 6, LT-01103, Vilnius, Republika Litva, br. telefona +370 800 50 500. Dodatne pojedinosti o Banci Litve dostupni su na njezinom službenom web-mjestu: https://www.lb.lt/en/.  

SumUpu se možete obratiti putem e-pošte: podrska@sumup.hr

Ovaj ugovor podijeljen je u pet dijelova: Prvi dio opisuje sve uvjete koji reguliraju vašu upotrebu Usluga. Drugi dio opisuje sve uvjete koji posebno određuju obradu plaćanja kao dio naših Usluga. Treći dio opisuje sve uvjete u vezi s uslugama Novčanika i platnih Kartica. Četvrti dio sadrži dodatne pravne uvjete koji određuju zakonski odnos između nas i vas. Peti dio pruža objašnjenja za definicije i kratice korištene u Uvjetima.

Ovime vas obavještavamo o izuzeću članka 3. stavka 7. Zakona o plaćanjima Republike Litve kojim se SumUpu kao pružatelju platnih usluga i vama kao korisniku platnih usluga koji nije potrošač, omogućuje da odstupite od odredbi odjeljka III (uključujući članak 13. koji navodi popis zahtjeva za okvirni sporazum između pružatelja usluga platnog prometa i korisnika platnih usluga), članaka 4., stavka 1., 4. stavka 2., 4. stavka 3., 11. stavka 1., 11. stavka 2., 11. stavka 5., 29. stavka 3. i 36. (u onoj mjeri u kojoj se odnosi na obavještavanje o neovlaštenim ili nepropisno izvršenim Platnim transakcijama), 37., 39., 41., 44., 51., 52. Zakona o plaćanjima Republike Litve. Ovime vas obavještavamo te prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da razumijete da ovi Uvjeti u određenim slučajevima mogu odstupiti od spomenutih odredbi zakona, uključujući to da sadržaj ovih Uvjeta može biti uži nego što zahtijeva članak 13. Zakona o plaćanju Republike Litve, te se pristajete obvezati ovim Uvjetima kako su navedeni dolje u nastavku, uključujući sva takva odstupanja.

Da biste se koristili našim Uslugama, morate u potpunosti prihvatiti ove Uvjete zajedno s našim Pravilima o privatnosti. Označavanje okvira kojim potvrđujete svoje razumijevanje i prihvaćanje ovih Uvjeta služi kao dokaz da potvrđujete i da se obvezujete poštivati sve klauzule ovih Uvjeta.

Prihvaćanjem ovih Uvjeta također potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i prihvatili naša Pravila o privatnosti. Ovi su Uvjeti pripremljeni na engleskom jeziku i prihvaćanjem Uvjeta potvrđujete da razumijete taj jezik, da nemate primjedbi da se taj jezik koristi kao jezik ugovornih odnosa između vas i nas te da se pristajete obvezati ovim Uvjetima na jeziku na kojem su napisani.

PRVI DIO - Usluga obrade plaćanja za trgovce

1. Općenito

1.1. Naše Usluge omogućuju vam prihvaćanje uplatnih transakcija platnim karticama („Transakcija“) vaših kupaca („Vlasnik kartice“) uz upotrebu kompatibilnog mobilnog uređaja, naše Aplikacije i Terminala. Ažurirani popis svih kompatibilnih uređaja i prihvaćenih platnih kartica nalazi se na našem web-mjestu.

1.2. Usluge možete koristiti samo putem Terminala koji smo vam mi osigurali. Kada prihvatite Transakcije pomoću jednog od naših Terminala, terminal će se koristiti za obradu i autorizaciju Transakcija između platne kartice i naših poslužitelja.

1.3. Možemo vam pružiti uslugu prihvaćanja plaćanja bez fizičke prisutnosti kartice koja će vam omogućiti prihvaćanje elektroničke platne transakcije na internetu putem aplikacije treće strane („Partnerska aplikacija“), tj. putem mobilne aplikacije ili web-mjesta koje vam pruža partner („Partner“) u odvojenom komercijalnom odnosu između vas i Partnera. U slučaju da prihvaćate samo elektroničke platne transakcije na internetu, odredbe ovih Uvjeta koje se odnose na Terminale i postupke u vezi s karticom koju daje platitelj ne odnose se na vas.

1.4. Odgovorni smo samo za usluge plaćanja koje pružamo kao dio Partnerske aplikacije. Nismo odgovorni za funkcionalnost Partnerske aplikacije ili bilo koje usluge koju vama ili Vlasnicima kartica pruža Partner.

1.5. Ako je tako dogovoreno između vas i Partnera, možemo naplatiti naknade koje ne samo da pokrivaju naše transakcijske naknade nego također uključuju naplatu u ime Partnera za prikupljanje sredstava koje dugujete Partneru prema odvojenom komercijalnom ugovoru koji imate s Partnerom ( „Naplata Partnera“).

1.6. Sva sredstva koja proizlaze iz vaših Transakcija bit će proknjižena u korist našeg računa i svi iznosi koji vam se duguju prema ovim Uvjetima isplatit će se na vaš bankovni račun ili na vašu Karticu/Novčanik („Isplata“) kako je dalje određeno u ovim Uvjetima. Svaka će se Isplata umanjiti za iznos odgovarajuće naknade („Naknada“). U slučaju odabira cjenovnog paketa („Paket“) platit ćete sve važeće ponavljajuće Naknade na temelju odabranog Paketa. Naše trenutne Naknade i Paketi navedeni su u našim web-mjestu.

1.6.1. Prihvaćanjem ovih Uvjeta, izjavljujete i od nas zahtijevate da možemo naplatiti kombinirane Naknade za različite kartične proizvode u skladu s Rasporedom naknada.

1.6.2. Pružit ćemo vam pristup redovnim izvodima Računa bez naknade. Prihvaćanjem ovih Uvjeta zahtijevate i suglasni ste s prikupljanjem podataka o naknadama prema robnoj marki, aplikaciji, kategorijama instrumenta plaćanja i stopama međubankovnih naknada koje se primjenjuju na Transakciju, kako je primjenjivo, te da vam ove podatke povremeno stavljamo na raspolaganje, barem jednom mjesečno, i to na način koji vam omogućuje pohranu tih podataka i njihovo reproduciranje u nepromijenjenom obliku. Možemo postaviti maksimalno vremensko razdoblje koje će se obuhvatiti u izvodima Računa.

1.7. Naše su obveze prema ovim Uvjetima ograničene na pružanje Računa, Novčanika, Kartice i Usluga. Upotrijebit ćemo sva prihvatljiva sredstva da bismo vam pružali Usluge dvadeset i četiri (24) sata na dan, sedam (7) dana u tjednu, tijekom cijele godine. Možemo, međutim, prema vlastitom nahođenju, obustaviti Usluge koje vam pružamo ili ograničiti njihovo trajanje radi obavljanja postupaka održavanja ili ako to zahtjeva zakon ili ako niste ispunili materijalne obaveze prema ovim Uvjetima ili ako postoji osnovana sumnja u pranje novca ili financiranje terorizma.

1.8. Pružamo vam uvid u povijest Transakcija i podrobnije sustave analize, ako je primjenjivo.

1.9. U bilo kojem trenutku možemo ažurirati ili modificirati Usluge s trenutnim učinkom i bez prethodne najave.

1.10. Zadržavamo pravo imenovanja treće strane kako bismo ispunili neke ili sve svoje obveze prema ovim Uvjetima.

2. Račun SumUp

2.1. Da biste se koristili Uslugama SumUp morate se registrirati i prijaviti za Račun SumUp („Račun“). Potvrđujete da su svi podaci o vama i/ili vašem poslovanju koje ste nam dostavili ispravni u trenutku prihvaćanja ovih Uvjeta. Nakon uspješne registracije, primit ćete poruku e-pošte s potvrdom na svoju primarnu zabilježenu adresu e-pošte. Možete otvoriti samo jedan (1) Račun, osim ako izričito ne odobrimo otvaranje dodatnih Računa ili podračuna. Podaci koji su zabilježeni na vašem Računu moraju uvijek biti točni i ažurni.

2.2. Morate odabrati dovoljno opisno identifikacijsko ime koje, ako se razlikuje od naziva vaše tvrtke, jasno identificira vas ili vaše poduzeće te morate navesti ispravan telefonski broj. Identifikacijsko ime i kontaktni broj mogu se pojaviti na izvodu kreditne ili debitne kartice Vlasnika kartice.

2.3. Kada se registrirate i prijavite za Račun i prihvatite ove Uvjete, možemo izvršiti provjeru vaše kreditne sposobnosti te ćemo možda zatražiti da dostavite dodatnu dokumentaciju kako bismo mogli izvršiti sve potrebne provjere u skladu s važećim zakonima i propisima u vezi sa sprječavanjem pranja novca i financiranjem terorizma, a koje određujemo prema vlastitom nahođenju. Dobit ćemo podatke o kreditnoj sposobnosti i provesti dodatne provjere, a vi ćete nam u tome pomoći u mjeri u kojoj je to potrebno.

2.4. Odluku o tome je li vaš identitet pravilno verificiran u skladu s odjeljkom 2.3. u potpunosti ćemo donijeti prema vlastitom nahođenju. Sve dok vas nismo uspješno identificirali i verificirali, ovi Uvjeti predstavljaju preliminarni ugovor koji vas u potpunosti obvezuje te zadržavamo pravo prekinuti ili ne započeti pružanje Usluga prema ovim Uvjetima u bilo kojem trenutku tijekom navedenog razdoblja.

2.5. Vaš će Račun biti registriran na nekom od naših poslužitelja. Zadržat ćemo iznos jednak bilo kojem iznosu koji vam dugujemo odvojeno od naših sredstava, ali zajedno s iznosima koji se drže u ime drugih Računa, na odvojenom bankovnom računu, u skladu s našim regulatornim obvezama.

2.6. Ako vaš Račun SumUp uzastupno tijekom dvanaest (12) mjeseci bude bez aktivnosti, imat ćemo pravo na vašu registriranu adresu e-pošte poslati obavijest, a u slučaju da u roku trideset (30) dana na nju ne odgovorite na našu adresu e-pošte naznačenu na uvodnom dijelu ovih Uvjeta i ne izjavite da želite zadržati svoj Račun, isti ćemo automatski zatvoriti. Vašim će se sredstvima postupati prema važećem zakonu, a ako je dozvoljeno, sredstva će pripasti SumUpu.

3. Ograničenja u vezi s upotrebom Usluga

3.1. Da biste se koristili našim Uslugama, potreban vam je kompatibilni mobilni uređaj (osim 3G uređaja) i usluge internetske veze koje vam pružaju treće strane. Takve treće strane mogu vam naplatiti upotrebu mobilnog uređaja i/ili internetske veze za pristup Uslugama, a vi ste jedini odgovorni za plaćanje takvih naknada.

3.2. Prihvaćanjem ovih Uvjeta potvrđujete da ste fizička ili pravna osoba koja djeluje samo u vlastitom komercijalnom ili profesionalnom svojstvu i da ste u trenutku potpisivanja ovih Uvjeta propisno ovlašteni poslovati u jednoj ili više zemalja koje podržavamo („Teritoriji“). Popis Teritorija navodimo i povremeno ažuriramo na našem web-mjestu. Ako ste fizička osoba, morate imati osamnaest (18) ili više godina da biste se koristili Uslugama. U bilo kojem trenutku možemo zatražiti da dostavite dokaz o svojoj dobi.

3.3. Prihvaćanjem ovih Uvjeta slažete se s mrežnim pravilima („Mrežna pravila“) kartičnih kuća, uključujući, ali ne ograničavajući se na VISA, MasterCard i American Express (zajedno: „Kartične sheme“). Nadalje, ovime ste obaviješteni da smo sklopili ugovore s partnerima za prihvat transakcija kako bismo mogli pružiti naše Usluge. Popis partnera za prihvat transakcija s kojima surađujemo za realizaciju Usluga može se pronaći ovdje. Mrežna pravila mogu zahtijevati da neki od naših trgovaca sklope zaseban ugovor s nekom od naših partnera-banaka za prihvat kartica ili sa samim Kartičnim shemama, ovisno o obimu transakcija. Ako ste takav trgovac, obavijestit ćemo vas i pružit ćemo vam zasebni ugovor u tom trenutku. U slučaju bilo kakvog sukoba između ovih Uvjeta i takvog ugovora za prihvat kartica, odredbe ugovora za prihvat kartica će prevladati u svrhu rješavanja sukoba.

3.4. Bez našeg izričitog prethodnog odobrenja, nemate pravo prihvaćati Transakcije povezane s robom i/ili uslugama, (i) koje se ne primaju za vlastiti račun ili se obavljaju po nalogu treće strane; (ii) koje se ne primaju u uobičajenom tijeku vašeg poslovanja onako kako su nam predočene, uključujući prihvaćanje otplate prethodno odobrenog kredita ili gotovinskog plaćanja koje ste prethodno izvršili prema Vlasniku kartice; (iii) koje uključuju ili su povezane s bilo kojim nezakonitim sadržajem, sadržajem koji podliježe zaštiti maloljetnika prema važećem zakonu ili uputama za izradu oružja ili eksplozivnih naprava; (iv) koje su povezane s uslugama kockanja, bilo nezakonitima ili zakonitima, prema bilo kojim važećim zakonima; (v) koje su povezane s trgovinama za odrasle ili pornografskom zabavom (osim zabavnih časopisa za odrasle); (vi) koje su povezane s oružjem ili ilegalnim supstancama ili proizvodima; (iv) koji su povezani s alkoholom ili duhanom do te mjere da su alkohol ili duhan jedini proizvodi koje vaše poduzeće prodaje; (viii) za koje opravdano smatramo da mogu naštetiti ugledu Kartičnih shema ili našem ugledu; (ix) koje su zabranjene prema bilo kojim zakonima ili propisima koji se primjenjuju na vas, na Vlasnika kartice ili na bilo koje vaše proizvode ili usluge, ili su na drugi način nezakonite. Odlučit ćemo, prema vlastitom nahođenju, treba li se vaša upotreba Usluga pripisati bilo kojem od gore navedenih proizvoda ili usluga, te time smatrati da nije u skladu s Uvjetima. Zadržavamo pravo prema vlastitom nahođenju, dodati kategorije zabranjenih Transakcija ili kategorija poslovanja dodavanjem takvih kategorija ovim Uvjetima ili u pravila o prihvatljivoj upotrebi objavljenima pod poveznicom „Centar za podršku“ na našem web-mjestu.

3.5. Ako nam podnesete ili pokušate podnijeti bilo koju Transakciju za koju smatramo da krši ove Uvjete ili zakon i/ili nas, korisnike naših Usluga ili naše procesore izlaže šteti (uključujući, bez ograničenja, prijevaru, štetu robnoj marki ili ugledu te kaznena djela) zadržavamo pravo ne odobriti, obustaviti ili poništiti Transakciju; i/ili zatvoriti ili obustaviti vaš Račun; i/ili prijaviti Transakciju nadležnom pravosudnom tijelu; i/ili zatražiti od vas naknadu štete; i/ili naplatiti od vas administrativnu Naknadu u iznosu do 200 EUR ili ekvivalentnom lokalnom iznosu u slučaju da se primijeni bilo što od gore navedenoga.

4. Terminali i softver

4.1. Možete kupiti, unajmiti ili posuditi naše Terminale po kupovnoj cijeni ili prema uvjetima najma kako sporadično odredimo ili objavimo na našem web-mjestu. Na kupnju, najam ili posudbu mogu se primjenjivati zasebni uvjeti, uključujući to da prodavač, najmodavatelj ili posuđivač Terminala može biti poduzeće koje je dio naše grupacije, a ne nužno mi.

4.2. Možete upotrebljavati samo jedan Terminal po Računu. Na zahtjev vam možemo isporučiti dodatne Terminale, primjerice za dodatne Račune ili podračune.

4.3. Nije vam dozvoljeno prodati, iznajmiti, licencirati ili prenijeti Terminal trećoj strani ili trećoj strani dopustiti upotrebu Terminala. Također vam nije dozvoljeno mijenjati softver ili hardver Terminala na bilo koji način. Terminal ne smijete upotrebljavati ni u koju drugu svrhu osim za prihvaćanje Transakcija.

4.4. Osim u slučaju kupnje Terminala, na naš zahtjev, vratit ćete nam Terminal, bilo po raskidu ili po isteku ovih Uvjeta ili radi zamjene postojećeg Terminala. U slučaju da raskinete ove Uvjete, Terminal ćete vratiti o svom trošku.

4.5. Instalirat ćete sva ažuriranja Aplikacije da biste nastavili upotrebljavati Usluge.

5. Vaše obveze

5.1. Prema ovim Uvjetima možete prihvaćati plaćanja isključivo koristeći se Terminalima koje ste nabavili od nas.

5.2. Nećete prihvatiti nijednu Transakciju u kojoj platna kartica ne sadrži sve elemente koji su tipični za tu vrstu kartice, u kojoj se čini da je platnom karticom manipulirano ili da je oštećena, ili u kojoj je platna kartica istekla.

5.3. Bez našeg dopuštenja ne smijete postaviti minimalni prag koji je viši od 1,00 EUR za bilo koju Transakciju. Nadalje, Vlasnicima kartica pružit ćete uvjete koji su barem jednaki onima koje imate za kupce koji plaćaju gotovinom za vašu robu i/ili usluge, i nećete Vlasnicima kartica naplatiti nikakve dodatne iznose ili doplate.

5.4. Morate nadzirati svoj Račun i povijest Transakcija te Vlasniku kartice izvršiti povrat novca u slučaju Transakcije koju ste primili greškom ili višak ako je iznos Transakcije bio pogrešan.

5.5. Odmah ćete nas obavijestiti o bilo kakvim promjenama podataka koje ste podijelili u trenutku prihvaćanja ovih Uvjeta, uključujući promjene u vrsti ili prirodi vašeg poslovanja, promjenama u asortimanu proizvoda, bilo kakve prodaje ili davanja u najam vašeg poduzeća ili poslovanja ili bilo koje druge promjene vlasništva, promjene pravnog oblika ili imena poduzeća ili poslovanja, promjene adrese ili pojedinosti o bankovnom računu, značajne nepovoljne promjene vašeg financijskog stanja i promjene podataka koje ste dali sukladno zakonima o sprječavanju pranja novca ili financiranja terorizma.

5.6 Bilo koji reklamni materijal o SumUpu koji dobijete od nas izložit ćete na vidljivom mjestu u vašem poslovnom prostoru. Takav materijal može uključivati naljepnice za izlog vaše trgovine, prodavaonice ili prozor automobila s logotipom SumUpa i/ili logotipima Kartičnih shema ili znakove ili letke za koje Kartične sheme, zakonski propisi ili SumUp zahtijevaju da budu prikazani.

5.7. Vlasniku kartice osigurat ćete primitak papirnate potvrde o Transakciji ako to zahtijevaju zakonski propisi ili pravila Kartičnih shema. Osim toga, Vlasnicima kartica možete pružiti opciju primanja potvrde plaćanja za transakciju putem e-pošte ili SMS poruke (ali ne umjesto papirnate potvrde plaćanja ako je zakonski propisana).

5.8. Potvrđujete da ste jedini odgovorni osigurati zaštitu vaših podataka za prijavu na Račun od bilo koje druge osobe, te se pobrinuti da nijedan korisnik terminala ne manipulira unosom podataka i da ne dođe do neovlaštene upotrebe vašeg Računa, Terminala ili bilo kojih drugih povjerljivih podataka povezanih s korištenjem Usluga. Ako sumnjate ili znate da se vaš Račun neovlašteno upotrebljavao, morate nas odmah obavijestiti na kontaktne podatke niže navedene u odjeljku 18.3. i/ili promijeniti svoje podatke za prijavu putem naše Aplikacije. Nakon što primimo takvu obavijest, poduzet ćemo razumne mjere da bismo spriječili neovlaštenu upotrebu vaših podataka.

5.9. Dužni ste se pridržavati važećih odredbi standarda sigurnosti podataka industrije platnih kartica PCI-DSS za vrijeme trajanja ovih Uvjeta („Usklađenost s PCI standardom“). Osobito morate biti usklađeni s ovim propisima u vezi s pohranom, obradom i prijenosom podataka o platnim karticama. Informacije o PCI-DSS dostupne su na web-mjestu Vijeća PCI, http://pcisecuritystandards.org.

5.10. Morate odmah pregledati sve izjave (npr. detaljne račune ili transakcijska izvješća) koje smo dali kao i poravnjavanja, povrate novca, Opozive plaćanja (chargeback) ili bilo koje druge Transakcije koje su bile naplaćene ili isplaćene na vaš bankovni račun ili račun Vlasnika kartice. Morate podnijeti prigovor na izjavu bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od dvadeset pet (25) radnih dana („Radni dan“ znači bilo koji dan od ponedjeljka do petka, ne uključujući državne praznike u Litvi) nakon primitka odgovarajuće izjave ili datuma odgovarajuće uplate. Nepodnošenje prigovora na vrijeme, smatrat će se pristankom. Zadržavamo pravo ponovnog izdavanja ispravljenih izvoda ili ispravaka bilo kakvih plaćanja nakon isteka ovog roka. Osim onako kako nalaže zakon, jedini ste odgovorni za vođenje evidencija o svim Transakcijama i drugih podataka u vezi s vašim Računom i vašom upotrebom Usluga.

DRUGI DIO - Obrada plaćanja

6. Sredstva

6.1. U svrhu ovih Uvjeta izričito ste ovlastili nas i bilo koju financijsku instituciju s kojom surađujemo da u vaše ime držimo, primamo i isplaćujemo sredstva kako je navedeno u odjeljku 1.4. Gore navedeno ovlaštenje ostaje na snazi sve dok vaš Račun ne bude zatvoren ili ukinut. Isplate na vaš bankovni račun izvršavaju, barem djelomično, financijske institucije trećih strana (na primjer, banke u kojima vi i mi imamo otvorene svoje bankovne račune), te nakon naše isplate sredstava vašoj banci nismo odgovorni za konačni iznos sredstava koji su isplaćeni na vaš bankovni račun, što ćemo učiniti najkasnije idući dan nakon primitka sredstava u vaše ime (s izuzetkom odjeljaka 6.2. i 7. u nastavku).

6.2. Kada nas tako uputite, možemo i duže zadržati sredstva koja vam pripadaju kao rezultat transakcija i prenijeti ih na vaš bankovni račun ili vašu Karticu/Novčanik, ne na svakodnevnoj bazi, već tjednoj ili mjesečnoj, prema vašim preferencijama. Neće se obračunavati nikakve kamate na takva sredstva koja zadržimo u vaše ime, ali vam također nećemo naplatiti nikakve Naknade za zadržavanje sredstava s odgodom Isplate.

6.3. Isplate na vaš bankovni račun izvršit ćemo na temelju jedinstvenog identifikatora – broja bankovnog računa s IBAN-om – koji je naveden prilikom registracije za Račun. Nismo dužni provjeriti usklađenost broja bankovnog računa s imenom vlasnika računa kao ni provjeriti da ste vi vlasnik računa. Sve dok Isplatu obrađujemo s istim podacima o bankovnom računu koje ste naveli, ne snosimo nikakvu odgovornost prema vama, ali ćemo, naravno, uložiti sve napore da bismo uplatu pratili i potražili sredstva u slučaju takve potrebe (za što vam se može dodatno naplatiti).

6.4. Ako, zbog pogrešaka u broju bankovnog računa ili drugih razloga izvan naše kontrole (poput zatvorenog bankovnog računa, itd.), nismo u mogućnosti izvršiti Isplatu i sredstva koja smo isplatili nam vaša banka vrati, takva ćemo sredstva zadržati u vaše ime dok ne budemo u mogućnosti s vama ili vašim zakonskim nasljednicima (u slučaju vaše smrti) stupiti u kontakt radi pojašnjenja podataka o bankovnom računu ili pak dok ne budemo ovlašteni takva sredstva uzeti u naš posjed u skladu s važećim zakonima.

6.5. Nećete dobiti kamate ili bilo kakvu drugu zaradu ni na koja sredstva na svom Računu. Nepovratno nam dodjeljujete sva prava i zakonske kamate na bilo koje kamate i/ili drugu zaradu koja bi se mogla steći ili pripisati sredstvima na vašem Računu.

6.6. Nećemo izvršiti nikakve Isplate sredstava povezanih s Transakcijama koje još nismo primili od utvrđenih financijskih institucija.

6.7. Imamo pravo provesti istragu ili riješiti bilo koji nerazriješeni spor u vezi s vašim Računom i zbog toga možemo ograničiti pristup vašim sredstvima tijekom vremena koje nam je potrebno da to učinimo. Također možemo ograničiti pristup vašim sredstvima u skladu sa zakonom ili sudskim nalogom.

7. Pričuvna sredstva

7.1. Da bismo bili sigurni da ćete izvršiti svoje obveze plaćanja prema ovim Uvjetima, u svako ćemo vrijeme imati pravo privremeno vam uskratiti Isplate i prikupljati određene iznose za pričuvna sredstva („Pričuvna sredstva“). Na temelju profila rizika i prema vlastitom nahođenju za vašu upotrebu Usluga možemo uskratiti Pričuvna sredstva u bilo kojem trenutku.

7.2. Prema ovim Uvjetima imamo pravo uzeti i izvršiti prijeboj svih potraživanja sa sredstvima iz pričuve, uključujući bilo koji iznos prekoračenja na Računu, bez prethodne najave u svakom pojedinačnom slučaju.

7.3. Ako nam dugujete iznos koji premašuje iznos Pričuvnih sredstava, odmah ćete nam, ali ne kasnije od 3 (tri) Radna dana po našem zahtjevu, platiti odgovarajući iznos. Ovime nas izričito ovlašćujete da s vašeg bankovnog računa kojim se koristite za primanje Isplata i/ili s vaše kreditne kartice ili bankovnog računa koje ste upotrijebili za kupnju naših Terminala, naplatimo bilo kakvo dugovanje prema nama, uključujući sve troškove i izdatke nastale u vezi s naplatom tih iznosa, ili da izvršimo prijeboj takvih tražbina po osnovi Isplata koje vam se duguju. Ako na naš zahtjev ne podmirite u potpunosti iznose koje nam dugujete, to će se smatrati ozbiljnim kršenjem ovih Uvjeta i snosit ćete sve troškove povezane s naplatom tih dugovanja, uključujući, bez ograničenja, troškove odvjetnika, naknade agencijama za naplatu potraživanja i sve primjenjive kamate.

8. Opozivi plaćanja (chargeback)

8.1. Iznos Transakcije može biti opozvan s vašeg Računa u slučaju da transakcija bude osporena, stornirana iz bilo kojeg razloga od strane relevantne Kartične sheme, našeg procesora, Vlasnika kartice ili bilo koje od naših financijskih institucija, ako nije bila autorizirana ili ako imamo razlog vjerovati da transakcija nije bila autorizirana ili da je navodno nezakonita, sumnjiva ili da krši ove Uvjete („Opozivi plaćanja (chargeback)“)

8.2. Pomoći ćete nam, kada to zatražimo, o vašem trošku, istražiti bilo koju od vaših Transakcija obrađenih putem naših Usluga i potvrditi nam da izostanak vaše pravovremene pomoći, uključujući pružanje potrebne dokumentacije najkasnije deset (10) radnih dana od našeg zahtjeva, može rezultirati nepovratnim Opozivom plaćanja (chargeback). Zadržavamo pravo naplatiti Naknadu za istraživanje i/ili posredovanje u Opozivu plaćanja (chargeback); iznosi Naknada povremeno će biti objavljene na Rasporedu naknada.

8.3. Ako ni banka izdavatelj ni Kartična shema ne riješe spor oko Opoziva plaćanja (chargeback) u vašu korist ili ako odlučite ne osporavati Opoziv plaćanja, zadržavamo pravo da od vas prikupimo izvorni iznos Transakcije uvećan za Naknade i da iznos izvorne Transakcije vratimo Vlasniku kartice.

8.4. Ako utvrdimo da dobivate pretjeranu količinu zahtjeva za Opozivom plaćanja, imamo pravo odgoditi Isplate s Računa na vaš bankovni račun i/ili na vašu Karticu/Novčanik, zadržati Pričuvna sredstva u iznosu koji smo razumno odredili za pokrivanje očekivanih Opoziva plaćanja i povezanih Naknada ili ukinuti ili obustaviti Usluge i zatvoriti vaš Račun.

9. Povrati sredstava

9.1. Prema ovim Uvjetima i prihvaćanjem Transakcija u okviru naših Usluga, obrađivat ćete povrate sredstava putem vašeg Računa u skladu s ovim Uvjetima i Mrežnim pravilima.

9.2. Mrežna pravila od vas zahtijevaju, između ostalog, da u trenutku kupnje ponudite i otkrijete pravična pravila o povratu i otkazivanju i da ne dajete povrat gotovog novca za Transakcije osim ako tako nalaže zakon te da ne primate gotovinu ili bilo kakav vrijedan predmet za provođenje povrata za Transakciju.

9.3. Iznos povrata novca mora uključivati sve poreze potrebne za povrat i ne smije premašiti iznos izvorne Transakcije.

9.4. U slučaju zamjene, djelomičnog povrata ili pogrešne transakcije ili iznosa transakcije, uvijek ćete prvo vratiti ukupan iznos originalne transakcije, a zatim pokrenuti novu transakciju za bilo koju novu prodanu robu i/ili usluge ili iznose koje imate za naplatiti.

9.5. Povrati sredstava koji se provedu putem vašeg Računa odobreni su do trideset (30) dana od dana pokretanja transakcije. Od vas ćemo uzeti originalni iznos transakcije uvećan za Naknade i proknjižiti originalni iznos Transakcije natrag Vlasniku kartice.

9.6. Ako utvrdimo da obrađujete prekomjernu količinu povrata, možemo onemogućiti vašu opciju izvođenja povrata sredstava.

10. Porezi

10.1. Odgovorni ste za utvrđivanje, prikupljanje, zadržavanje, izvještavanje i dostavljanje nadležnim poreznim vlastima svih poreza koji su procijenjeni, nastali ili se trebaju prikupiti, platiti ili zadržati iz bilo kojeg razloga u vezi s upotrebom naših Usluga. Ako to zahtijeva zakon ili državno tijelo, bit ćemo ovlašteni, ali ne i obvezni, nadležna tijela izvještavati o pojedinostima o vašem Računu i povijesti Transakcija.

TREĆI DIO - Prepaid kartica i Novčanik SumUp

11. Općenito

11.1. SumUp vam može po vlastitom nahođenju izdati prepaid karticu („Kartica“) i novčanik za elektronički novac („Novčanik“) koji je povezan s vašim Računom SumUp. Dostupnost ove usluge podliježe potokolima aktivacije, provjere identiteta i dostupnosti sredstava te nije univerzalno dostupa svim klijentima SumUpa. SumUp može ponuditi, promovirati i/ili oglašavati Novčanik u vašoj zemlji kao „Poslovni račun SumUp“, a odredbe ovog Ugovora koje se odnose na Novčanik primjenjivat će se kao takve bez obzira na naziv proizvoda.

11.2. Za upotrebu ove usluge mogu se naplatiti Naknade za Transakcije. Primjenjive Naknade, ako postoje, mogu se pronaći u Rasporedu naknada.

11.3. Karticu izdaje SumUp, sukladno licenci MasterCard Europe SA koju posjeduje. Kartica se može upotrebljavati za plaćanje roba i usluga na internetu i na fizičkim lokacijama kao i za podizanje gotovine s vašeg Novčanika. 

11.4 Za upotrebu Kartice potreban je Račun SumUp te se na ovu uslugu primjenjuju i svi uvjeti koji su kao takvi navedeni u Prvom, Drugom i Četvrtom dijelu ovih Uvjeta. 

11.5 Kartica i Novčanik namijenjeni su poslovnim korisnicima i mogu se koristiti samo za plaćanja poslovnih subjekata registriranih na SumUp. Nisu namijenjene za osobnu upotrebu. SumUp, međutim, vama kao pojedincu (potrošaču) može također ponuditi prepaid karticu i uslugu elektroničkog novčanika, koju možete zasebno prihvatiti, a te usluge podliježu zasebnim odredbama i uvjetima potrošačkih proizvoda.

11.6. Rok valjanosti Kartice je do zadnjeg dana u godini i mjesecu koji su navedeni na Kartici. Po isteku valjanosti Kartice, SumUp će vam izdati novu Karticu, osim ako nas ne obavijestite o odbijanju nove Kartice trideset (30) dana prije isteka roka valjanosti Kartice. Sve Naknade povezane s izdavanjem nove Kartice naplatit će se iz vašeg Novčanika, a novu ćemo Karticu poslati na vašu fizičku adresu navedenu na vašem Računu.

12. Usluga

12.1. Bilo koji Račun SumUp koji ima pridružene Karticu i Novčanik ima mogućnost primanja Isplata na svoj bankovni račun ili na svoju Karticu/Novčanik. Možete odabrati koje želite upotrijebiti pristupom svojem Računu putem Aplikacije SumUp.

12.2. Novčanik se također može upotrebljavati kao platni račun za slanje i primanje Platnih transakcija, pod uvjetom da je to u skladu sa zahtjevima iz gornjeg odjeljka 11.5.

12.3. Kada odlučite sredstva primati na svoju Karticu/Novčanik, sredstva se pohranjuju u Novčanik koji za tu svrhu u vaše ime održava SumUp.

12.4. Vaša sredstva u Novčaniku ne mogu se smatrati depozitom i ne podliježu nikakvim shemama osiguranja depozita. Međutim, iznos jednak iznosu vašeg salda u Novčaniku držat ćemo odvojeno od vlastitih sredstava, ali zajedno s iznosima koji se nalaze u drugim Novčanicima, na odvojenom bankovnom računu, u skladu s našim regulatornim obvezama.

12.5. Prekoračenja po računu nisu dostupna u vašem Računu SumUp/Novčaniku.

13. Dodavanje sredstava u Novčanik

13.1. Uslugu Novčanika možete uključiti odabirom da sredstva od obrade kartica odnosno isplate dobivate izravno u vaš Novčanik. To znači da ćemo iznos Isplate, koji podliježe oduzimanju iznosa bilo kojih Naknada, prenijeti na vaš Novčanik, pretvoriti ga u elektronički novac po nominalnoj vrijednosti i pohraniti ga u vašem Novčaniku.

13.2. Uz financiranje vašeg Novčanika u okviru vaših aktivnosti u vezi s obradom plaćanja, SumUp vam također može pružiti mogućnost da svoj Novčanik financirate izravnim prijenosom sredstava uplatom putem kreditne ili debitne kartice ili putem bankovnog prijenosa.

13.3. Također možete primiti sredstva koja treće strane prenose u vaš Novčanik, pod uvjetom da je to u skladu sa zahtjevima iz gornjeg odjeljka 11.5. 

13.4. SumUp će sredstva koja primite u svoj Novčanik, uključujući ona od trećih strana, isplatiti putem bankovnog prijenosa te će osigurati da vam iznos relevantne Platne transakcije bude na raspolaganju najkasnije do Radnog dana kada iznos Platne transakcije bude proknjižen na račun SumUpa.  

13.5. Ako u vaš Novčanik proknjižimo sredstva zbog tehničke pogreške, imamo pravo ispraviti pogrešku terećenjem sredstava iz Novčanika bez vašeg zasebnog pristanka, ali ćemo vam na zahtjev dati odgovarajuće objašnjenje.

13.6. Ako u vaš Novčanik proknjižimo sredstva zbog pogreške platitelja, surađivat ćete s nama i pomoći razjasniti okolnosti situacije i ukloniti posljedice. 

13.7. Ako primimo uplatu za koju sredstva ne možemo proknjižiti u vaš Novčanik (npr. vaš je Račun zatvoren, IBAN koji ste naveli ne postoji), sredstva ćemo vratiti platitelju najkasnije u roku 2 (dva) Radna dana. 

13.8. Informacije o svim dolaznim uplatama bit će navedene na izvodu Računa sukladno odjeljku 1.6.2. uz sljedeći sadržaj:

13.8.1. referenca koja vam omogućuje identificiranje svake Platne transakcije i, prema potrebi, podaci o platitelju i bilo koji podaci koji su preneseni s Platnom transakcijom; 

13.8.2. iznos Platne transakcije u valuti u kojoj su vam na raspolaganju sredstva; 

13.8.3 iznos Naknade koju morate platiti (ako postoji);

13.8. 4. gdje je to primjenjivo, devizni tečaj koji smo upotrijebili za Platnu transakciju i iznos Platne transakcije prije konverzije valute;

13.8.5. datum valute knjiženja.

13.9. Prijenosi u vaš Novčanik ne mogu se poništiti ili otkazati. Međutim, u bilo kojem trenutku možete zatražiti otkup elektroničkog novca, odnosno prijenos salda iz vašeg Novčaniku na vaš bankovni račun u bilo kojem trenutku i besplatno.

14. Povlačenje sredstava iz Novčanika

14.1. U bilo kojem trenutku možete odabrati prenijeti saldo sredstava iz vašeg Novčanika na svoj bankovni račun (što znači otkup elektroničkog novca) i to besplatno. Morate se prijaviti na svoj Račun s jedinstvenim korisničkim imenom, zaporkom ili drugim odgovarajućim vjerodajnicama kako biste zatražili prenošenje salda Novčanika na svoj bankovni račun; slijedite upute koje će tražiti da date podatke o svojem bankovnom računu . Ovaj prijenos salda podliježe sigurnosnim provjerama i kontrolama protiv prijevare. Zahtjev za otkupom smatrat ćemo zaprimljenim u trenutku kada ga podnesete i odobrite u Aplikaciji prema dolje navedenom odjeljku 17., a pod uobičajenim okolnostima sredstva će se u vašu banku prenijeti najkasnije sljedeći Radni dan ako je zahtjev podnesen prije podneva. Lokalno vrijeme u Litvi na Radni dan i vaš je bankovni račun u Litvi – isti dan. Ako je zahtjev za otkupom zaprimljen Radnim danom nakon 18 sati po lokalnom vremenu u Litvi, smatrat će se da smo ga zaprimili najbližeg Radnog dana, a vrijeme izvršenja može u skladu s tim biti odgođeno.

14.2. Otkup vašeg elektroničkog novca i prijenos na bankovni račun podliježe istim pravilima koja vrijede za Isplate sukladno odjeljcima 6.3. i 6.4. ovih Uvjeta.

14.3. Kada obavljate kupnju Karticom ujedno zahtijevate da otkupimo elektronički novac iz vašeg Novčanika. Kartica se može koristiti bilo gdje gdje se prihvaćaju prepaid      kartice MasterCard, uključujući internetske kupnje. Kada se kartična Transakcija obavi u valuti koja nije valuta vašeg salda u Novčaniku, Kartične će sheme iznos transakcije pretvoriti u operativnu valutu SumUpa (EUR) prema međubankarskom deviznom tečaju koji je utvrdila relevantna Kartična shema i koji je primjenjiv na datum obrade kartične Transakcije, a zatim će SumUp, ako je to potrebno, izvršiti konverziju iznosa u eurima u valutu vašeg Novčanika prema deviznom tečaju Europske središnje banke, primjenjivom na datum obrade transakcije na SumUpu.

14.4. Sredstva se također mogu povući iz Novčanika izvršavanjem Platnih transakcija prema odjeljku 15. u nastavku.

15. Prijenosi

15.1. SumUp vam također može pružiti uslugu koja vam omogućava prijenos sredstava iz vašeg Novčanika na drugi račun SumUp ili na bankovni račun druge strane unosom broja računa ili IBAN-a, pod uvjetom da je to u skladu sa zahtjevima gornjeg odjeljka 11.5. Platni nalozi mogu se predati putem Aplikacije. Autentifikacija će se izvoditi prije nego što predate svaki Platni nalog.

15.2. Vaša je odgovornost provjeriti jesu li pojedinosti o broju računa, IBAN-u ili računu SumUp druge strane ispravno unesene jer ćemo svaku platnu transakciju izvršiti na temelju Platnog naloga koji smo zaprimili od vas. Pri izvršavanju takvih Platnih transakcija imamo pravo ne provjeravati dosljednost broja računa, IBAN-a, podataka o primatelju ili druge informacije koje ste dali. Kada nam je broj računa ili IBAN dostavljen u svrhu obrade Platne transakcije, Platni nalog smatrat će se pravilno izvršenim ako je bio izvršen prema broju računa ili IBAN-u koji nam je dostavljen. Svaka pogreška u unesenim podacima može rezultirati neuspješnom ili odgođenom transakcijom ili gubitkom novca ako je poslan na pogrešan račun, ali ne snosimo odgovornost za slučajeve kada na Platnom nalogu nije naveden broj računa ili IBAN i/ili ako je netočan i/ili ako je primateljev pružatelj usluga plaćanja uspostavio drugačiji jedinstveni identifikator za knjiženje sredstava na primateljev račun za primanje uplata. Međutim, uložit ćemo razumne napore kako bismo pratili platnu transakciju i nastojat ćemo povratiti sredstva uključena u takvu platnu transakciju. Za povrat sredstava možemo naplatiti Naknadu u iznosu koji je naveden na Rasporedu naknada.

15.3. Prije potvrde vašeg zahtjeva za ulazak u platnu Transakciju, na vašoj će se kontrolnoj ploči prikazati sljedeće pojedinosti Platnog naloga:

15.3.1. pojedinosti o bankovnom računu druge strane; 

15.3.2. novčani iznos koji želite poslati drugoj strani; i

15.3.3. Naknade (ako postoje). Bilo koje Naknade koje se mogu primijeniti na vaše prijenose mogu se pregledati u bilo koje vrijeme  ovdje.

15.4. Ovime ste obaviješteni i slažete se da, prilikom izvršavanja Platnih naloga koje ste pokrenuli, primatelju uplate i njegovom pružatelju usluga platnog prometa možemo prenijeti sve ili djelomične podatke koje ste naveli u Platnom nalogu. 

15.5. Nakon što zaprimimo vaš Platni nalog i on bude odobren u skladu s odjeljkom 17. dolje, smatra se da je Platni nalog zaprimljen i za nas postaje obvezujući. Osim ako nije izričito navedeno drugačije, kada je vrijeme primitka Platnog naloga na Radni dan nakon 18 sati po lokalnom vremenu u Litvi ili na neradni dan, smatra se da je nalog zaprimljen sljedeći Radni dan.  Ne možete opozvati Platni nalog nakon što je odobren i podnesen, uz jednu iznimku koja je navedena niže u odjeljku 15.6. 

15.6. Vaš Novčanik neće biti terećen ni za kakva sredstva prije zaprimanja Platnog naloga sukladno gornjem odjeljku 15.5. SumUp vam također može ponuditi opciju da nas uputite da izvršenje Platnog naloga treba započeti određenog dana ili na kraju određenog razdoblja ili onoga dana kada ste svoja sredstva stavili nama na raspolaganje. U tom će se slučaju vrijeme zaprimanja Platnog naloga smatrati dogovorenim danom transakcije. Ako dogovoreni dan nije Radni dan, Platni nalog smatra se zaprimljenim sljedećeg Radnog dana.

15.7. Imamo pravo, zbog sigurnosnih i zakonskih zahtjeva, jednostrano uvesti određena ograničenja u vezi s iznosom plaćanja koji možete prenijeti. 

15.8. Ne možemo završiti vašu platnu transakciju ako: 

15.8.1. vaše upute na Platnom nalogu nisu jasne;

15.8.2. posumnjamo na kriminalnu ili prijevarnu aktivnost na vašem računu, uključujući pranje novca i/ili financiranje terorizma;

15.8.3. zakonski nam nije dopušteno izvršiti prijenos ili vaš zahtjev da se izvrši Platna transakcija krši ove Uvjete;

15.8.4. premašuje vaše ograničenje plaćanja ili saldo vaših sredstava u Novčaniku.

15.9. U gore spomenutim slučajevima nastojimo zaštititi legitimne interese vas, nas i/ili drugih osoba, stoga nećemo biti odgovorni za bilo kakve gubitke koji nastanu uslijed odbijanja izvršenja dostavljenog Platnog naloga ili kašnjenja u izvršenju. Platni nalog čije je izvršenje odbijeno iz gore navedenih objektivnih razloga, smatrat ćemo nezaprimljenim.

15.10. Ako iz bilo kojeg razloga ne možemo izvršiti zaprimljeni Platni nalog, pravodobno ćemo vas obavijestiti i pojasniti okolnosti ili greške koje sprječavaju izvršenje naloga kao i način na koji se mogu ukloniti ili ispraviti, osim ako takva obavijest tehnički nije izvediva ili je zabranjena prema litvanskim zakonskim aktima. Za dostavljanje takve obavijesti možemo naplatiti Naknadu sukladno iznosu navedenom u Rasporedu naknada. 

15.11. Informacije o svim provedenim Platnim transakcijama bit će navedene na izvodu Računa sukladno odjeljku 1.6.2. uz sljedeći sadržaj: 

15.11.1. referenca koja vam omogućuje identificiranje svake platne transakcije, i prema potrebi, podaci o platitelju; 

15.11.2. iznos platne transakcije u valuti u kojoj se tereti vaš Novčanik ili u valuti koja se upotrebljava za Platne naloge; 

15.11.3. iznos bilo koje Naknade za Platnu transakciju;

15.11.4. gdje je to primjenjivo, devizni tečaj koji smo upotrijebili za platnu transakciju i iznos platne transakcije nakon konverzije valute;

15.11.5. datum valute terećenja. 

16. Vrijeme izvršenja

16.1 Platni nalozi predani da bi se izvršila Platna transakcija između računa otvorenih u SumUpu, izvršit će se odmah, tj. u roku od nekoliko minuta, osim ako Platni nalog ne bude obustavljen iz razloga koji su navedeni u ovim Uvjetima ili u pravnim aktima Republike Litve.

16.2 Kada se Platni nalog pokrene u eurima i izvršit će se unutar Europskog gospodarskog prostora, SumUp će, nakon što primi Platni nalog, prenijeti iznos platne transakcije na račun primateljevog pružatelja platnih usluga najkasnije do kraja sljedećeg Radnog dana nakon što smo zaprimili nalog, osim: (i) ako je Platni nalog obustavljen iz razloga koji su navedeni u ovim Uvjetima ili u pravnim aktima Republike Litve; ili (ii) Platna se transakcija mora izvršiti u eurima u Republici Litvi, a Platni je nalog SumUp zaprimio Radnog dana prije 12:00 – u tom ćemo slučaju prenijeti iznos platne transakcije na račun primateljevog pružatelja usluga platnog prometa istog Radnog dana; ili (iii) ako je, prema odjeljku 15.6. ovih Uvjeta, dogovoren dan izvršenja, osigurat ćemo da se iznos platne transakcije proknjiži na račun primateljevog pružatelja platnih usluga na dan izvršenja, a ako dan izvršenja nije radni dan, sljedećeg Radnog dana.

16.3. Kada su drugi pružatelji platnih usluga uključeni u izvršenje platne transakcije, prethodno navedeno vrijeme izvršenja može se produljiti zbog odgovarajućeg vremena izvršenja koje primjenjuju takvi pružatelji platnih usluga. U tom slučaju SumUp neće biti odgovoran za produženo vrijeme izvršenja Platnog naloga.

17. Snažna autentifikacija protrošača i otvoreno bankarstvo

17.1. Da bi se obradile platne transakcije, SumUp traži dodatne sigurnosne značajke, te je potreban dodatni način autentifikacije i za provjeru vašeg identiteta i za autorizaciju svake platne transakcije.  Kombinacija pametnih telefona koji su povezani s vašim Računom i prilagođenim značajkama poput PIN-a ili zaporke, služe kao dodatni način autentifikacije. Za obradu Platnih transakcija morate imati oboje gore navedeno.

17.2. Kada registrirate i aktivirate svoju Karticu, morate postaviti PIN. Uz to, prilikom plaćanja Karticom koja je povezana s Novčanikom, u nekim slučajevima morat ćete također autorizirati platnu transakciju davanjem podataka o Kartici (npr. ime i prezime/ime, broj Kartice, datum isteka valjanosti, CVV2/CVCV2 kod (brojevi na poleđini Kartice) ili obavljanjem određenih radnji koje su traže na mjestu plaćanja. Također, neke kartične Transakcije mogu prije nego što se dovrše zahtijevati dodatnu sigurnosnu provjeru putem 3d sigurnosnog sustava relevantne Kartične sheme, a vi morate proći takvu provjeru. To može zahtijevati od vas da odgovorite na sigurnosna pitanja, da transakciju potvrdite pomoću potvrdnog koda koji ste primili putem sms poruke ili poruke e-pošte ili da potvrdite transakciju očitavanjem otiska prsta putem kompatibilnog uređaja.

17.3. Ako Platni nalog ili kupnja Karticom nisu autorizirani kako je navedeno u gornjim odjeljcima 17.1. i 17.2., smatrat će se nedostavljenim te neobvezujućim ni za vas ni nas. Međutim, mogu postojati određeni slučajevi predviđeni pravnim aktima Republike Litve (npr. u slučaju osiguravanja provedbe zakonskih obveza) kada bi saldo vašeg Novčanika mogao biti terećen bez vašeg pristanka. 

17.4. Svoj PIN i zaporku dužni ste uvijek držati u tajnosti, a svoj pametni telefon čuvati na odgovarajući način zaštićenim od pristupa trećih strana. Razlog je tomu što bilo koja osoba koja posjeduje vaš PIN, zaporku ili pametni telefon može upotrebljavati naše Usluge na neovlašteni način. 

17.5. Da biste zaštitili svoj PIN, zaporku ili Karticu, posebno se morate pridržavati sljedećeg:

17.5.1. nikada ni s kim ne dijelite svoj PIN i/ili zaporku;

17.5.2. PIN ne zapisujte i niti ga čuvajte uz Karticu;

17.5.3. vaši PIN i zaporka ne smiju se pohranjivati u elektroničkom obliku na nesiguran način;

17.5.4. prilikom unosa svojeg PIN-a ili zaporke pazite da druge osobe ne mogu vidjeti podatke;

17.5.5. vaš PIN ili zaporka ne smiju se prosljeđivati izvan sigurnosne procedure SumUp Novčanika, tj. primjerice, ne smiju se slati e-poštom;

17.5.6. vaš PIN ili zaporku ne smijete čuvati na istom mjestu kao svoj pametni telefon.

17.6. Pružateljima usluga otvorenog bankarstva i trećim stranama možete omogućiti pristup podacima o svojem Računu ili za izvršavanje plaćanja iz Novčanika u vaše ime, u mjeri u kojoj djeluju sukladno vašim uputama i važećim regulatornim zahtjevima. Tim pružateljima usluga zakon mora dopuštati da vrše plaćanja te često moraju imati odobrenje nadležnog regulatornog tijela poput Banke Litve (ako se nalaze u Litvi). 

17.7. Ako razmišljate o upotrebi usluga pružatelja otvorenog bankarstva ili treće strane, trebali biste tražiti da s vama podijele pojedinosti o statusu ovlaštenja (ako postoji) te to dodatno provjeriti sami (to možete učiniti provjerom internetskog registra ovlaštenih poduzeća nadležnog regulatornog tijela). Ako želite pružateljima usluga otvorenog bankarstva i trećim stranama onemogućiti pristup podacima o svojem Računu ili za izvršavanje plaćanja iz Novčanika u vaše ime, obratite se izravno nama ili njima.

17.8. Sa svim Platnim nalozima koje primimo od pružatelja usluga otvorenog bankarstva i trećih strana koje se omogućili postupat ćemo kao da ste ih nam vi poslali i podlijegat će ovim Uvjetima. Ako očekujete da pružatelji usluga otvorenog bankarstva ili trećih strana izvrše uplatu u vaše ime, a oni to ne učine, ne preuzimamo nikakvu odgovornost za neispunjavanje vašeg Platnog naloga. 

18. Odgovornost za neovlaštene ili nepropisno izvršene platne transakcije

18.1. Odgovorni ste za sve odobrene kartične Transakcije i Platne naloge koje ste započeli i za Naknade nastale korištenjem vaše Kartice/Novčanika. Ako drugoj osobi dopustite pristup svojoj Kartici, broju Kartice, PIN-u, Novčaniku ili vjerodajnicama za prijavu u Aplikaciju, prema tome ćemo se odnositi kao da ste takvu upotrebu vi odobrili i bit ćete odgovorni za sve transakcije ili naknade koje su nastale. 

18.2. U potpunosti ste odgovorni za upotrebu svake Kartice, broja Kartice, Računa, PIN-a, Novčanika ili vjerodajnica za prijavu u Aplikaciju sukladno ovim Uvjetima.

18.3. Ako vjerujete da ste izgubili svoju Karticu, broj Kartice, Račun, PIN, Novčanik ili vjerodajnice za prijavu u Aplikaciju ili da vam je navedeno ukradeno ili pak da je netko prenio ili može prenijeti novac s vaše Kartice/Novčanika bez vašeg dopuštenja, morate nas odmah obavijestiti prijavljivanjem u aplikaciju SumUp ili na kontrolnu ploču SumUp i privremenim blokiranjem svoje Kartice i/ili poništavanjem svojih vjerodajnica, što možete učiniti dvadeset četiri (24) sata na dan, sedam (7) dana u tjednu, tijekom cijele godine. U takvim biste nam se slučajevima trebali obratiti tijekom radnog vremena kako bi naš sigurnosni tim mogao istražiti i zaštititi vaš Račun.U skladu s ovim odjeljkom dužni smo spriječiti svaku upotrebu Kartice/Novčanika nakon što je SumUp prihvatio obavijest.

18.4. Odmah ćete nas obavijestiti o neovlaštenim Platnim transakcijama koje smo izvršili, nepropisno izvršenim Platnim transakcijama ili pogreškama učinjenim prilikom izvršavanja Platnih naloga. To ćete učiniti najkasnije u roku od jednog (1) mjeseca nakon što su relevantna sredstva terećena iz vašeg Novčanika u okviru neodobrene platne transakcije ili zbog pogreške. Gornji se uvjet ne odnosi na slučajeve kada vas nismo obavijestili o neodobrenoj ili neispravno izvršenoj platnoj transakciji ili takvu informaciju nismo s vama podijelili kako se zahtijeva ovim Uvjetima i važećim zakonima.

18.5. Nismo odgovorni ni za kakve gubitke koje pretrpite kao rezultat neodobrenih transakcija u slučaju da prekršite bilo koju od gore navedenih obveza ili na drugi način prilikom obavljanja kartičnih ili Platnih transakcija postupite nepravedno, svojevoljno ili s grubom nepažnjom, ili ako imamo razloga sumnjati u prijevaru i o tome obavijestiti nadzorno tijelo. Pod uvjetom da nas o takvim neodobrenim transakcijama obavijestite najkasnije u roku jednog (1) mjeseca, izvršit ćemo potpuni povrat iznosa neodobrene Platne transakcije najkasnije do kraja Radnog dana nakon što je SumUp prihvatio vašu obavijest.

19. Trajanje ugovora, obustava, ukidanje Novčanika i kartične usluge

19.1. Sukladno važećim zakonima i propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma dužni smo pribaviti, provjeriti i evidentirati podatke svih naših klijenata. Dok ovaj proces ne završi vaše Usluge mogu biti djelomično ili potpuno ograničene. 

19.1.1. Ako je vaš identitet djelomično potvrđen, potpuna upotreba Kartice bit će ograničena, ali Karticu ćete možda moći koristiti za fizičke transakcije u trgovinama. Ograničenja uključuju: podizanje gotovine s bankomata, međunarodne transakcije, prijenose sredstava s računa na račun i dodatno punjenje računa. Upotreba Kartice također u bilo kojem trenutku podliježe ograničenjima za sprečavanje prijevara u bilo kojem trenutku, sa ili bez prethodne najave.

19.2. Zadržavamo pravo blokirati, suspendirati, ili otkazati vašu Karticu ili Novčanik ako, kao rezultat naših pravila i procesa, otkrijemo nešto za što opravdano vjerujemo da je prijevara, sumnjiva ili kriminalna aktivnost ili bilo koja aktivnost koja nije u skladu s ovim Uvjetima. 

19.3. Možemo privremeno suspendirati vašu Karticu ili Novčanik u slučaju da otkrijemo neobičnu ili sumnjivu aktivnost na Računu. Ako postupimo po tom pravu, nećemo snositi nikakvu odgovornost prema vama zbog bilo kakve rezultirajuće nedostupnosti vaših sredstava na vašoj Kartici i/ili Novčaniku, ili zbog vaše nemogućnosti korištenja svojom Karticom.

19.4. Obavijestit ćemo vas o blokiranju, suspenziji ili otkazivanju vaše Kartice ili Novčanika odmah po poduzimanju takve radnje, osim ako bi pružanje takvih obavijesti narušilo sigurnosne mjere povezane s upotrebom kartice ili Novčanika ili bi na drugi način bilo suprotno zakonu.

19.5. Možemo, iz sigurnosnih razloga, ograničiti iznos ili broj transakcija koje možete izvršiti na svojoj Kartici. Svoju Karticu ne možete upotrebljavati za ilegalno kockanje na internetu ili za bilo koju drugu ilegalnu transakciju. U bilo kojem trenutku možemo povećati, smanjiti ili suspendirati bilo koja ograničenja ili dodati nova. 

19.6. Vašu Karticu možemo blokirati ako se njome niste koristili dvanaest (12) mjeseci nakon što vam je Kartica poslana (uključujući ako je Kartica obnovljena po isteku).

19.7. Također možemo ograničiti iznos Platnih transakcija koje možete provesti iz svog Novčanika.

ČETVRTI DIO - Dodatni pravni uvjeti

20. Naše odgovornosti

20.1. Prema ovim Uvjetima, u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom nismo odgovorni za izravne ili neizravne gubitke i štete ili nemogućnost izvršenja koji proizlaze iz našeg poštivanja zakonskih i regulatornih zahtjeva i Mrežnih pravila, bilo kojih događaja više sile ili vašeg kršenja ovih Uvjeta ili drugih važećih zakonskih i regulatornih zahtjeva.

20.2. Nismo odgovorni za neizravne ili posljedične gubitke, uključujući gubitke dobiti ili reputacije

20.3. Ništa u ovim Uvjetima neće isključiti našu odgovornost za bilo kakvu zakonsku odgovornost koja se ne može isključiti ili izmijeniti sporazumom između strana.

20.4. SumUp ne jamči niti snosi odgovornost za postupke ili propuste bilo koje treće strane koje su uključene u Usluge ili za treće strane koje se oglašavaju na našem web-mjestu.

20.5. Nismo odgovorni za bilo kakav prekid ili narušenost naših usluga ili za prekid ili narušenost posredničkih usluga prema ovim Uvjetima.

20.6. U svakom slučaju nismo odgovorni za bilo kakve zahtjeve, postupke, šteta ili gubitke u iznosu koji premašuju iznos Naknada koje smo prikupili za pružanje naših Usluga tijekom posljednja tri (3) mjeseca koja su prethodila nastanku događaja na kojem se temelji eventualni zahtjev.

20.7. Nismo odgovorni za bilo kakve nedostatke hardvera i drugih proizvoda treće strane koje možemo prodati ili uključiti u svoje Usluge. Proizvođač, kao jedini odgovoran za servis i podršku, određuje jamstvo i druge uvjete za takav hardver i proizvode.

21. Naknada štete

21.1. Nadokadit ćete štetu, obraniti nas te naše zaposlenike, direktore, agente, suradnike i predstavnike kao i naše procesore nećete smatrati odgovornima za bilo kakva potraživanja, troškove (uključujući bez ograničenja razumne odvjetničke naknade), gubitke i naknade štete koje proizlaze iz bilo kakvih potraživanja, radnji, revizija, istraga i drugih postupaka koji su rezultat: (i) vašeg kršenja bilo kojeg zakona, pravila i propisa bilo koje mjerodavne jurisdikcije ili bilo koje odredbe ovih Uvjeta, Mrežnih pravila ili dodatnih odredbi i uvjeta primjenjivih za vaš Račun; ili (ii) vaše nepravilne ili nepropisne upotrebe naših Usluga; ili (iii) bilo koje Transakcije i/ili Platne transakcije koju ste proveli putem Usluga; ili (iv) vaše kršenje bilo kojeg prava treće strane, uključujući bez ograničenja pravo na privatnost, pravo na reklamiranje ili prava intelektualnog vlasništva; ili (v) pristup bilo koje strane i/li korištenje Uslugama s vašim jedinstvenim korisničkim imenom, zaporkom ili drugim odgovarajućim vjerodajnicama.

22. Odbitak i prijeboj 

22.1. Ovim ste obaviješteni i suglasni ste da imamo pravo na odbitak sredstava iz vašeg Novčanika i smanjenje salda vašeg Novčanika kako bismo:

22.1.1. izvršili vaše Platne naloge i Platne transakcije.

22.1.2. pokrili Naknade za platne transakcije kao i druge Naknade u vezi s vašim korištenjem našim Uslugama prema Rasporedu naknada.

22.1.3. pokrili sve vaše druge obveze plaćanja prema nama prema ovim Uvjetima (prijeboj).

23. Povjerljivost i privatnost

23.1. Vi i mi tretirat ćemo povjerljive podatke koje dobijete od nas ili mi od vas ili od Vlasnika kartice u vezi s ovim Uvjetima kao povjerljive, a posebno nećemo dopustiti trećim stranama pristup takvim povjerljivim informacijama. Osobito su bilo koje naše ili vaše operativne i/ili poslovne tajne kao i neanonimni podaci o Vlasniku kartice povjerljivi podaci. Vi i mi dužni smo se pridržavati važećih propisa o zaštiti podataka i poduzeti odgovarajuće mjere predostrožnosti protiv neovlaštene upotrebe kartica i podataka Vlasnika kartica. Takvi se podaci smiju čuvati samo onoliko dugo koliko je to nužno potrebno.

23.2. Ako se osobni podaci Vlasnika kartice od nas prenesu vama, takve podatke možete upotrebljavati u opsegu u kojoj je to potrebno za kontrolu ograničenja, poduzimanje mjera protiv prijevare ili izbjegavanje zadanih vrijednosti, a ne u druge svrhe kao što je profiliranje (npr. procjena ponašanja kupca) ili za prodajne i marketinške aktivnosti, osim ako Vlasnik kartice izričito ne pristane na takvu drugu upotrebu. Ne smijete otkriti ili distribuirati bilo koje takve podatke trećoj strani ili ih upotrebljavati za marketinške svrhe osim uz izričitu suglasnost Vlasnika kartice. Morate se pridržavati svih relevantnih zakona o zaštiti podataka.

23.3. Detaljnije informacije o tome kako prikupljamo, upotrebljavamo i štitimo vaše podatke možete pronaći u našim Pravilima o privatnosti na našem web-mjestu.

24. Odnosi s trećim stranama

24.1. Nismo sudionik pravnog odnosa između vas i Vlasnika kartice i ne preuzimamo nikakvu odgovornost koja se odnosi na osnovnu svrhu bilo koje transakcije, uključujući, ali ne ograničavajući se na kvalitetu i prirodu robe i usluga koje nudite na prodaju, prodajnu cijenu, popuste, uvjete jamstva, itd. Uvijek ćete se predstavljati kao zaseban entitet od SumUpa.

25. Trajanje ugovora, suspenzija, raskid

25.1. Ovi su Uvjeti neodređenog trajanja. Svoj Račun možete u bilo kojem trenutku ukinuti i zatvoriti slanjem pisane obavijesti. Možemo u bilo kojem trenutku suspendirati ili zatvoriti vaš Račun iz bilo kojeg razloga i u bilo kojem trenutku, uz prethodnu najavu. Također možemo suspendirati ili ukinuti i zatvoriti vaš Račun bez prethodne najave ako: (i) prekršite bilo koji uvjet ovih Uvjeta ili bilo koji drugi uvjet primjenjiv na određene Usluge obuhvaćene zasebnim uvjetima i odredbama, uključujući, bez ograničenja, Mrežna pravila; ili (ii) kršite ili imamo razloga vjerovati da kršite bilo koji zakon ili propis koji se odnosi na vaše korištenje našim Uslugama; ili (iii) s razlogom vjerujemo da ste na bilo koji način upleteni u bilo kakvu prijevarnu aktivnost, pranje novca, financiranje terorizma ili drugu kriminalnu aktivnost; ili (iv) predstavljate za nas neprihvatljivi rizik od kredita ili prijevare, ili (v) ako opravdano vjerujemo da je vaš Račun (uključujući povezanu Karticu/Novčanik) kompromitiran ili zbog drugih sigurnosnih razloga.

25.2 Ako je vaš Račun ukinut ili zatvoren iz bilo kojeg razloga, vi ćete: (i) i dalje biti vezani ovim Uvjetima, (ii) odmah prestati koristiti Usluge, (iii) potvrditi da licenca za pristup i korištenje Uslugama koju ste dobili prema ovim Uvjetima prestaje, (iv) prihvatiti da zadržavamo pravo, ali nemamo nikakvu obvezu, izbrisati sve podatke vašeg Računa pohranjene na našim poslužiteljima i (v) nas nećete smatrati odgovornima vama ili bilo kojoj trećoj strani za prekid pristupa Uslugama ili za brisanje podataka vašeg Računa.

25.3. Nakon uspješnog ukidanja vašeg Računa, odmah ćete, prema ovim Uvjetima, platiti sva dugovanja, a jednako tako, mi ćemo vama isplatiti sva naša dugovanja prema ovim Uvjetima. Bez obzira na gore spomenutu odredbu, imamo prvo zadržati Pričuvna sredstva dok se ne finalizira poravnjavanje Računa, uključujući eventualne Opozive plaćanja (chargeback), ali svakako ne dulje od trinaest (13) mjeseci nakon efektivnog raskida.

26. Komunikacija

26.1. Pisana komunikacija i naše obavijesti bit će vam poslane e-poštom na adresu e-pošte koju ste naveli. Takva se komunikacija i obavijesti smatraju primljenima u roku od dvadeset četiri (24) sata od vremena slanja osim ako ne primimo obavijest da e-pošta nije dostavljena.

26.2. Za tu ćete svrhu uvijek imati barem jednu valjanu adresu e-pošte navedenu na svom Računu. Ne snosimo odgovornost ako jedina adresa e-pošte koju ste naveli nije valjana ili ako ste promijenili adresu e-pošte, ali nas niste obavijestili o takvoj promjeni.

26.3. Dolazne poruke morate provjeravati redovito i često. Poruke e-pošte mogu sadržavati poveznice za daljnju komunikaciju na našem web-mjestu. Tamo gdje zakonodavstvo zahtijeva da vam informacije pružimo na trajnom mediju, poslat ćemo vam poruku e-pošte ili obavijest kojom ćemo vas uputiti na informacije na našem web-mjestu kako biste podatke mogli zadržati u tiskanom obliku. Morate čuvati kopije poruka i obavijesti koje vam pošaljemo ili učinimo dostupnima u okviru naše komunikacije s vama.

26.4. Osim komunikacije putem e-pošte, zadržavamo pravo kontaktiranja putem pisma ili telefona, prema potrebi. Svaka komunikacija ili obavijest poslana poštom smatrat će se primljenom tri (3) radna dana nakon datuma slanja u litvanskom poštanskom prometu ili pet (5) radnih dana u međunarodnom poštanskom prometu.

26.5. Postavit ćemo vaš preferirani jezik na temelju zemlje koju ste odabrali tijekom postupka registracije, a standardne poruke i obavijesti slat ćemo vam na vašem odabranom jeziku. Za nestandardnu komunikaciju zadržavamo pravo s vama komunicirati na engleskom jeziku i vi se s tim slažete. Dokumenti ili komunikacija na bilo kojem drugom jeziku služe samo radi praktičnosti i ne predstavljaju obvezu daljnjeg komuniciranja na tom jeziku.

27. Prava intelektualnog vlasništva

27.1. Prava intelektualnog vlasništva („Prava IV“) označavaju sva prava koja se izravno ili neizravno odnose na Usluge, Terminale, web-mjesto, nazive internetskih domena, sav sadržaj, tehnologiju povezanu s našim Uslugama i sve logotipe, uključujući, ali ne i ograničavajući se na autorska prava, moralna prava, prava na bazu podataka, zaštitne znakove, prava na ime, korisne modele i prava na dizajn, patente i sva druga isključiva i neisključiva prava širom svijeta koja mogu postojati sada ili u budućnosti, dodijeljena su ili će biti prenesena u budućnosti.

27.2. Mi (ili naši davatelji licenci) isključivi smo vlasnik svih Prava IV koja se odnose na Usluge i ništa se u ovim Uvjetima neće tumačiti kao prijenos ili ustupanje Prava IV u vašu korist. Ne možete kopirati, oponašati ili koristiti Prava IV bez našeg prethodnog pisanog pristanka.

27.3. Dajemo vam osobnu, ograničenu, neekskluzivnu, opozivu, neprenosivu licencu (bez prava na podlicenciranje) za elektronički pristup i korištenje našim Uslugama u svrhu prihvaćanja transakcija.

27.4. Bez našeg prethodnog pisanog pristanka, nećete (i) prava koja su vam dodijeljena prema ovim Uvjetima prenijeti trećoj strani; (ii) pružiti trećoj strani mogućnost korištenja Uslugama (davanjem u najam, zakup ili na drugi način); (iii) pristupiti bilo kojem sadržaju, materijalu ili informacijama na bilo kojem sustavu SumUp ili ih nadgledati, ručno ili automatiziranim sredstvima, poput robota, alata za indeksiranje i struganje web-stranica itd.; (iv) kopirati, reproducirati, mijenjati, modificirati, stvarati izvedena djela, javno prikazivati, ponovno objavljivati, prenositi, objavljivati, slati, preprodavati ili distribuirati na bilo koji način sadržaj, materijal ili informacije SumUpa; (v) prekršiti ograničenja u bilo kojem zaglavlju za izuzeće robota u našoj usluzi, zaobići, premostiti ili izbjeći bilo koje tehničko ograničenje naše Usluge, upotrijebiti bilo koji alat za omogućavanje značajki ili funkcionalnosti koje su onemogućene u našoj usluzi ili dekompilirati, rastaviti ili na bilo koji drugi način izvršiti reverzni inženjering Usluge, osim do mjere do koje je takvo ograničenje izričito zabranjeno zakonom; ili (vi) upotrebljavati Usluge u svrhe različite od svrhe dopuštene ovim Uvjetima.

27.5. Možete generirati i dostaviti nam sadržaj u okviru svojeg korištenja našim Uslugama („Korisnički sadržaj“). Zadržavate sva prava na svoj Korisnički sadržaj, podložno pravima koja nam dajete prihvaćanjem ovih Uvjeta. Za bilo koji Korisnički sadržaj koji predate potvrđujete da ste vlasnik tog sadržaja ili da imate dopuštenje vlasnika autorskih prava za prijenos sadržaja i dajete nam svjetsko, neekskluzivno, besplatno, bez naknade, prenosivo i podlicencirano pravo na upotrebu i reprodukciju tog sadržaja u bilo kojoj promotivnoj aktivnosti i javnom prikazivanju u vezi s našim Uslugama ili SumUpom. Korisnički sadržaj koji ste poslali možete izbrisati ukidanjem svojeg Računa. Nećete podnositi Korisnički sadržaj Uslugama koji: (i) je lažan, obmanjujući, protuzakonit, sablažnjiv, nepristojan, pornografski, uvredljiv, klevetnički, prijeteći, uznemirujući, mrski, zlostavljački ili podjarujući; (ii) potiče ponašanje koje se smatra kaznenim djelom ili dovodi do građanskopravne odgovornosti; (iii) krši bilo koju dužnost ili prava bilo koje osobe ili entiteta, uključujući prava javnosti i privatnosti; (iv) sadrži oštećene podatke ili bilo koje druge štetne, ometajuće ili razarajuće datoteke; (v) oglašava proizvode ili usluge konkurentne proizvodima i uslugama SumUpa ili njegovih partnera; ili (vi) na temelju naše vlastite prosudbe zabranjuje bilo kojoj osobi ili entitetu upotrebu ili uživanje u Uslugama ili koji nas mogu izložiti bilo kojoj šteti ili zakonskoj odgovornosti. Iako nemamo obvezu pregledavati, uređivati ili nadzirati bilo koji Korisnički sadržaj, zadržavamo pravo uređivanja ili brisanja bilo kojeg Korisničkog sadržaja u bilo kojem trenutku bez da vas obavijestimo. Priznajete da ćete upotrebom Usluga možda biti izloženi uvredljivom, nepristojnom ili neprikladnom Korisničkom sadržaju. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje vašeg Korisničkog sadržaja.

28. Izmjene i dopune

28.1. Imamo pravo bilo kada izmijeniti ove Uvjete i promijeniti, izbrisati, ukinuti ili nametnuti uvjete za bilo koji aspekt naših Usluga.

28.2. Obavijestit ćemo vas o bilo kojoj predloženoj promjeni ovih uvjeta slanjem e-pošte na vašu primarnu adresu e-pošte registriranu na vašem Računu ili obavijestima unutar Aplikacije.

28.3. Predložena promjena stupit će na snagu dva (2) mjeseca nakon datuma obavijesti o promjeni, osim ako ste nas obavijestili da se protivite predloženim promjenama prije nego što promjene stupe na snagu. Promjene koje zahtijeva zakon ili koje se odnose na dodatnu funkcionalnost postojeće Usluge, smanjenje troškova Usluga ili bilo koje druge promjene koje ne umanjuju vaša prava i ne povećavaju vaše odgovornosti stupit će na snagu odmah.

28.4. Najnovija verzija Uvjeta bit će dostupna na našem web-mjestu. U bilo kojem trenutku imate pravo zatražiti da vam dostavimo kopiju ovih Uvjeta.

29. Izdvajanje

29.1. Ako nadležni sud utvrdi da je bilo koji dio ovih Uvjeta nevaljan, nezakonit ili neprovediv, takav će se dio izdvojiti od ostatka Uvjeta, koji će i dalje biti valjani i provedivi u najvećoj mjeri dopuštenoj zakonom.

30. Ustupanje

30.1. Prema ovim Uvjetima imamo pravo slobodno ustupiti svoja prava i obveze bilo kojoj trećoj strani, a vaš pristanak na takvo ustupanje smatrat će se dodijeljenim temeljem ovih Uvjeta.

30.2. Svoja prava i obveze prema ovim Uvjetima ne možete dodijeliti trećim stranama bez našeg prethodnog pisanog pristanka.

31. Sporovi

31.1. Za sve pritužbe na naše Usluge prvo ćete se obratiti našoj korisničkoj službi na pagalba@sumup.ltpodrska@sumup.hr. Odgovorit ćemo na vašu žalbu pisanim putem ili upotrebom drugog trajnog medija u roku od 15 (petnaest) radnih dana nakon primitka žalbe. Iznimno, zbog razloga koji su izvan naše kontrole, možemo vam poslati preliminarni odgovor navodeći razloge kašnjenja i rok do kojeg ćete dobiti naš konačni odgovor. U svakom slučaju rok za dostavu konačnog odgovora neće biti duži od 35 (trideset pet) radnih dana nakon primitka žalbe. Obrada je žalbi besplatna. Ako ne budete zadovoljni našim konačnim odgovorom ili ako vam ne odgovorimo, uvijek imate pravo podnijeti zahtjev Litvanskoj banci prema odjeljku 31.2. ili nadležnom sudu prema odjeljku 31.3.

31.2. Možete se obratiti Litvanskoj banci sa zahtjevom da zaštite vaša prava i legitimne interese za koje smatrate da su povrijeđeni. Takve se žalbe mogu podnijeti u pisanom obliku ili elektroničkim putem na sljedeće adrese: (i) Totorių g. 4, LT-01121 Vilnius, info@lb.lt, i/ili (ii) Žalgirio g. 90, Vilnius, e-pošta: frpt@lb.lt. Prigovori se moraju podnositi na litvanskom ili engleskom jeziku.

31.3. Na bilo koji spor koji proizlazi iz ovih Uvjeta ili je povezan s njima, uključujući bez ograničenja bilo koji spor u vezi s njegovim valjanim okončanjem, postojanjem, ništavošću, kršenjem, ukidanjem ili nevaljanošću, konačno će se uputiti sudovima Republike Litve na rješavanje, osim ako je zabranjeno zakonom EU. Prije nego što spor uputite na sud, vi i mi nastojat ćemo spor riješiti sporazumnim pregovorima.

32. Mjerodavno pravo

12.1. Ovim će se Uvjetima upravljati i tumačiti u skladu s litvanskim zakonom.

PETI DIO - Definicije i kratice

33. Definicije i kratice

33.1. Definicije i kratice upotrijebljene u ovim Uvjetima imaju sljedeća značenja:

Račun znači vaš korisnički račun kod nas koji se kreira nakon što se registrirate i prijavite za naše Usluge.

Aplikacija znači mobilna aplikacija SumUp koja vam omogućuje korištenje Uslugama.

Radi dan znači bilo koji dan od ponedjeljka do petka, ne uključujući državne praznike u Litvi.

Kartica znači prepaid kartica povezana s vašim Računom SumUp koju je izdao SumUp sukladno licenci Mastercard Europe SA koju posjeduje.

Vlasnik kartice znači vaš kupac koji od vas kao trgovca kupuje robu ili usluge i voljan vam je platiti platnom karticom.

Kartične sheme znači organizacije kreditnih kartica obuhvaćene zajedno, uključujući, ali ne ograničavajući se na VISA, MasterCard i American Express.

Opoziv plaćanja (chargeback) znači iznos transakcije koji se može naplatiti natrag s vašeg Računa ako je transakcija osporena, poništena iz bilo kojeg razloga od strane relevantne Kartične sheme, našeg procesora, Vlasnika kartice ili bilo koje od naših određenih financijskih institucija, ako nije bila autorizirana ili ako imamo razloga vjerovati da transakcija nije bila autorizirana ili je navodno nezakonita, sumnjiva ili krši ove Uvjete.

elektronički novac znači novčanu vrijednost u našem Novčaniku koju smo vam izdali u zamjenu za primitak sredstava od vas ili u vaše ime od trećih strana.

Naknada znači bilo koja naknada koju ćemo primijeniti na vas za korištenje našim Uslugama i koja će se odbiti od svih iznosa koje vam dugujemo prije svake Isplate, od iznosa vašeg Novčanika prilikom obavljanja platnih transakcije ili na neki drugi način ako nam dugujete. Naše primjenjive Naknade dostupne su na Rasporedu naknada.

Raspored naknada znači neodvojivi dio ovih Uvjeta s popisom Naknada, dostupan na našem web-mjestu.

Prava IV znače prava intelektualnog vlasništva kako je opisano u odjeljku 27.1. ovih Uvjeta.

Mrežna pravila znači pravila koja su postavile organizacije kreditnih kartica, uključujući Kartične sheme.

Partner znači treća strana s kojom imate odvojen komercijalni odnos koji vam omogućuje prihvaćanje elektroničke platne transakcije na internetu putem Partnerske aplikacije.

Partnerska aplikacija znači aplikacija treće strane putem koje možete prihvaćati elektroničke platne transakcije na internetu koje se obrađuju prema ovim Uvjetima, tj. mobilnu aplikaciju ili web-mjesto koju vam pruža Partner u odvojenom komercijalnom odnosu između vas i Partnera.

Naplata partnera znači naplata u ime Partnera koju mi, ako je tako dogovoreno između vas i Partnera, možemo od vas naplatiti sredstva koja dugujete Partneru u odvojenom komercijalnom odnosu s Partnerom.

Platni nalog znači vaša uputa nama kojom zahtijevate izvršenje platne transakcije.

Platna transakcija znači stavljanje, prijenos ili povlačenje sredstava s računa, bez obzira na obveze između platitelja i primatelja uplate.

Isplata znači isplata svih iznosa koje vam dugujemo prema ovim Uvjetima i koji proizlaze iz vaših transakcija koje smo obradili.

Usklađenost s PCI standardom znači vaša obveza poštivanja primjenjivih odredbi standarda sigurnosti podataka industrije platnih kartica PCI-DSS za vrijeme trajanja ovih Uvjeta.

Paket znači cjenovni paket koji vam možemo ponuditi za korištenje našim Uslugama. Naši dostupni paketi objavljeni su na našem web-mjestu.

Pričuvna sredstva znači pričuva koju smo prikupili od privremeno zadržanih Isplata vama u svrhu osiguranja izvršenja vaših obveza plaćanja prema ovim Uvjetima.

Usluge znači naša obrada plaćanja, otvaranje računa za elektronički novac, izdavanje i otkup elektroničkog novca, izvršenje platnih transakcija, izdavanje Kartica i druge usluge koje vam se pružaju prema ovim Uvjetima.

SumUp (ili „mi“, „naše“, „nas“) znači SumUp EU Payments UAB, društvo s ograničenom odgovornošću, registrirano u Vilniusu, Litvi pod matičnim brojem 305074395 i ovlašteno od strane Središnje banke Litve kao institucija za elektronički novac (licenca br. 56, izdana 27. kolovoza 2019.)

Terminal znači uređaj za prihvat kartica koji trebate koristiti (i nabavljate ga prodajom, najmom ili na neki drugi način) da biste od svojih klijenata mogli prihvaćati kartično plaćanje koje mi obrađujemo.

Uvjeti znači gornji uvjeti i odredbe koji reguliraju vaše korištenje našim Uslugama.

Teritoriji znači sve države koje podržavamo, a popis kojih je dostupan na našem web-mjestu. Morate biti propisno ovlašteni za poslovanje na jednom ili više Teritorija kako biste bili prihvaćeni kao naš klijent i koristili se našim Uslugama.

Transakcija znači kartična transakcija koju je izvršio Vlasnik kartice uz upotrebu vašeg kompatibilnog mobilnog uređaja, naše Aplikacije i Terminala.

Korisnički sadržaj znači sadržaj koji ste generirali i dostavili ga nama u okviru korištenja našim Uslugama.

Novčanik znači novčanik s elektroničkim novcem povezan s vašim Računom i Karticom, ako vam je potonja izdana.

vi (vaš) znači vi kao naš klijent koji je prihvatio ove Uvjete i koristi se našim Uslugama.